Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

S námi jste již ušetřili  7.244.478,24  Kč

Jak na změnu pojišťovny

Nevyhovuje vám současná pojišťovna, u které máte sjednáno povinné ručení? Máte samozřejmě možnost pojistnou smlouvu vypovědět a změnit pojišťovnu.

Stáhněte si vzor výpovědi pojistné smlouvy

Jak a kdy je možné přejít k jiné pojišťovně

Nevyhovuje-li vám současná pojišťovna, u které máte sjednáno povinné ručení, máte samozřejmě možnost vypověděť pojistnou smlouvu a změnit pojišťovnu. Ale pozor! Pojištění není možné vypovědět kdykoli. Pojistník musí podat výpověď písemně nejpozději šest týdnů před výročním dnem pojištění resp. před koncem pojistného období. Nezaplacením pojistného žádnou pojistnou smlouvu korektně ukončit nelze! Vypovědět smlouvu o povinném ručení může pojistník také v případě, že pojišťovna upraví výši pojistného, a ten s touto úpravou nesouhlasí. Musí tak učinit písemně do 1 měsíce od doručení sdělení o úpravě pojistného.

Příklad: počátek povinného ručení je 1. 9. 2012, je tudíž možno ručení vypovědět až k 31. 8. 2012, přičemž výpověď musí být doručena na pojišťovnu nejpozději do 20. 7. 2012.

Pojištění může také zaniknout:

  • změní-li se vlastník vozidla,
  • zanikne-li vozidlo (nastane nezvratná změna znemožňující jeho provoz),
  • je-li vozidlo vyřazeno z evidence vozidel, přičemž se může jednat i o vyřazení dočasné (uložení RZ do depozitu),
  • je-li vozidlo odcizeno,
  • uplynutím doby, na kterou bylo sjednáno (na dobu určitou), je třeba si dát pozor, jestli všeobecné podmínky pojišťovny neobsahují ujednání o automatickém prodloužení,
  • nezaplacením pojistného (nezaplatí-li majitel vozidla včas pojistné; je upozorněn písemnou upomínkou pojišťovny, kde je stanovena lhůta (minimálně 1 měsíc); po marném uplynutí lhůty, pojistná smlouva zaniká).

Při zrušení pojištění jste povinni odevzdat pojišťovně zelenou kartu. A zároveň žádejte Potvrzení o době trvání pojištění odpovědnosti a o jeho škodném průběhu. Tento doklad budete potřebovat pro uplatnění bonusu při uzavírání nové smlouvy.

Pokud hodláte vozidlo dále používat, je třeba dle zákona uzavřít novou pojistnou smlouvu a to do čtrnácti dnů po zániku původní smlouvy. Ve skutečnosti však nesmí vzniknout prodleva v době pojištění!! Jinak hrozí pokuta od České kanceláře pojistitelů. Nepojištěné vozidlo nesmí vyjet na silnici! Pokud nebude uzavřena jiná smlouva, je majitel vozidla povinen odevzdat státní poznávací (registrační) značku a osvědčení o technickém průkazu.

Pozor! Je třeba si ohlídat, zda vám nevznikla časová prodleva mezi ukončením staré smlouvy a platností nové smlouvy o povinném ručení.

Pokud vám skončí smlouva na povinné ručení a vy do 14 dní neuzavřete novou, hrozí vám sankce v podobě pokuty ve výši 5 000 až 40 000 Kč a to od správního orgánu (obecní úřad obce s rozšířenou působností). Je-li prodleva mezi smlouvami např. 7 dní, nehrozí vám sice sankce od správního orgánu, ale Česká kancelář pojistitelů je oprávněna po vás vyžadovat zaplacení příspěvku do Garančního fondu !!
 
Pojistné limity

Limitem pojistného plnění se rozumí nevyšší hranice plnění pojistitelem při jedné pojistné události. Výši limitů určuje zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a to ve výši 35 mil. Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč za škodu na majetku.


Pojistné limity pojišťoven
Pojistné podmínky

Pojistné podmínky jsou podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv a tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy. Obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.


Pojistné podmínky pojišťoven
vyhody ruceni