Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookie. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s naším používáním souborů cookie. Další informace

S námi jste již ušetřili  7.244.478,27  Kč

O povinném ručení

Zákon o povinném ručení ukládá každému vlastníku tuzemského vozidla povinnost uzavřít pojistnou smlouvu o pojištění odpovědnosti.

 

Každý majitel či uživatel motorového vozidla, který chce svůj vůz využívat na veřejných tuzemských komunikacích, musí být ze zákona pojištěn, tj. musí mít uzavřeno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla spíše známé pod pojmem povinné ručení. Z něj jsou potom hrazeny případné škody na majetku a zdraví.

Pojištění odpovědnosti kryje riziko škod, které způsobíte třetí osobě či osobám při provozu vozidla. Zatímco se do konce roku 2008 na území ČR povinné ručení prokazovalo samostatným dokladem o pojištění, které vydával pojistitel, od 1. ledna 2009 je jediným platným dokladem povinném ručení pouze Zelená karta. Zelená karta je mezinárodní doklad o pojištění, který platí téměř ve všech státech Evropy.

Pozor! Nevztahuje se na škodu vzniklou na vašem vozidle, kterou způsobíte vlastním zaviněním. Pro krytí těchto škod se používá havarijní pojištění.

 
Pojistné limity

Limitem pojistného plnění se rozumí nevyšší hranice plnění pojistitelem při jedné pojistné události. Výši limitů určuje zákon č. 168/1999 Sb. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a to ve výši 35 mil. Kč za každého zraněného nebo usmrceného a 35 mil. Kč za škodu na majetku.


Pojistné limity pojišťoven
Pojistné podmínky

Pojistné podmínky jsou podmínky zpracované pojistitelem pro uzavírání pojistných smluv a tvoří nedílnou součást pojistné smlouvy. Obsahují zejména vymezení podmínek vzniku, trvání a zániku pojištění, vymezení pojistné události, způsob určení rozsahu pojistného plnění a jeho splatnost.


Pojistné podmínky pojišťoven
vyhody ruceni